Första blogginlägget

Det här är det allra första inlägget på bloggen Den svenska indieförfattaren.

Begreppet indieförfattare är knappt vedertaget eller accepterat i Sverige men i andra länder, framför allt i USA och UK, finns många framgångsrika indie authors. Ofta hör man istället termer som egenutgiven eller självpublicerad vilket låter tråkigare. Då har ordet indieförfattare en mer positiv klang.

Tanken till sidan har funnits ett tag och nu är det rätt tid att starta. Jag är inte ännu en indieförfattare men väl en aspirerande sådan. Mitt manus är för närvarande första varvet hos en lektör och jag kommer som förstahandsalternativ att ge ut det på eget förlag. Jag kommer att ta professionell hjälp med omslag och lektör/redaktör för att boken inte ska upplevas annorlunda än en bok utgiven på ett traditionellt förlag.

Jag kommer redogöra för fördelar och nackdelar med detta senare men sammanfattningsvis så ser jag det som mer spännande och positivt att själv ha kontrollen över om, när och hur min bok ska publiceras. Chansen att bli antagen av ett traditionellt förlag om man inte sedan tidigare har en följarskara eller något publicerat är som bekant ganska låg och jag tycker inte om att sitta i knäet på någon annan och vänta. Jag gillar helt enkelt att ha den kreativa och ekonomiska kontrollen. Vidare så blir ersättningen per såld bok högre om man inte har ett förlag emellan som ska ha en stor del av kakan.

De två mest uppenbara nackdelarna med att vara indieförfattare istället för att vara utgiven på traditionellt förlag är marknadsföring och validering. Många menar att det är skönt att slippa marknadsföra sin bok och fokusera på skrivandet och det kanske stämmer men jag tror att det numera är en sanning med modifikation. Som författare förväntas man bidra till marknadsföringen av sina böcker oavsett vilket förlag man tillhör. Om man inte är en av de största författarna så är det inte heller säkert att förlaget gör så vansinnigt mycket marknadsföring.

Med validering menar jag att det är stärkande för självkänslan att någon annan har trott tillräckligt mycket på boken och på dig som författare för att välja att ge ut den. Det kan vara viktigt eftersom de flesta har perioder i skrivprocessen då man tvivlar på sig själv och ifrågasätter sitt manus.

Jag ser det här som början på en lång resa och tror att det är större chans att som indieförfattare lyckas leva på skrivandet i långa loppet. Självklart inte efter en eller två böcker men långt senare, när man har en stor back-list. Bokbranschen är inne i en stor förändringsresa och det skapas hela tiden nya möjligheter och nya typer av intäktsströmmar om man har kontroll över upphovsrätten. Intressanta artiklar på ämnet finns ofta på Boktugg, se till exempel den här artikeln.

Som trogen lyssnare av podcasts, framför allt the Creative Penn, så tycker jag det borde fungera att vara indieförfattare även i Sverige. Det finns även många bra svenska podcasts och bloggar som jag följer men det är oftast ett stort fokus på att ”bli antagen” och egenutgivning ses som ett sista alternativ när man inte lyckats komma in på något traditionellt förlag. Utomlands, och i några fall även i Sverige, så händer det dessutom att indieförfattare blandar mellan att ge ut vissa titlar på eget förlag och att ge ut annat på traditionellt förlag. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Det är dags för den svenska indieförfattaren att sträcka på sig och visa att det kan vara ett förstahandsval för självständiga kreatörer.

Välkommen att följa med på min resa mot att bli en svensk indieförfattare och författarentreprenör.